Najnovšie aktualizácie pre zariadenia PIXFRA

Pixfra (Dahua) Mile M20/ M40/ M60

Aktualizácia

Pixfra (Dahua) Arc A419/ A425/ A435/ A450/ A635

Aktualizácia

Pixfra (Dahua) Ranger R425/ R435/ R625/ R635/ R650

Aktualizácia

Pixfra (Dahua) Chiron C425/ C435/ C450/ C635/ C650

Aktualizácia